Studio Corona

Aflevering 1 de impact van covid-19 op jongeren

In deze eerste aflevering van Studio Corona spreken we over de impact van de coronacrisis op jongeren. Podcasthost Ruud Schapenk gaat in gesprek met verschillende jongeren op De Haagse Hogeschool. Verder spreken we met onderzoeker André Krouwel van de VU en oprichter van Kieskompas, of hij deze verhalen herkent vanuit zijn onderzoek. Tot slot gaan we in gesprek met Yvette Nass, zij is jeugdombudsman in Den Haag. Met haar bespreken we de oproep die zij deed aan de gemeente Den Haag om jongeren meer te betrekken bij de coronamaatregelen en wat er gedaan kan worden om jongeren verder te ondersteunen en te informeren.

Aflevering 2 de impact van covid-19 op zzp-ers

In deze aflevering van Studio Corona gaan we in op de vraag: wat is de impact van corona op zzp’ers? We gaan hierover in gesprek met theatermaker en zzp’er Afke Weltevrede (theatergroep Onderwaterproducties). Daarna komt professor Godfried Engbersen aan het woord. Hij belicht de uitkomsten van het onderzoek over inkomensonzekerheid. Tot slot gaat wethouder Richard Moti in op de vraag wat de rol is van de gemeente in het ondersteunen van deze groepen. 

Aflevering 3 de impact van covid-19 op zorggebruik en zorgmijding

De coronacrisis is in verschillende opzichten een gezondheidscrisis. Niet alleen voor degenen die direct getroffen zijn door het virus, maar ook voor mensen die wachten op een medische behandeling. Of die door de maatregelen te maken krijgen met mentale problemen. In deze derde aflevering gaat podcasthost Ruud Schapenk in gesprek met huisarts Amanda de Glanville, werkzaam in een van de armste wijken van Den Haag. Met socioloog en gezondheidswetenschapper Marianne van Bochove bespreekt Ruud hoe vaak zorgmijding voorkomt en welke gevolgen dat heeft. Tot slot een gesprek met Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving én een van de initiatiefnemers van Gezond en Gelukkig Den Haag, een beweging die zich inzet voor verbinding tussen medische zorg en het sociaal domein. Wat kunnen we volgens haar leren van deze crisis?