Rapport De ongeduldige samenleving

Uit de vierde meting die in maart 2021 is uitgevoerd, blijkt dat er sprake is van een dalend vertrouwen in de overheid en toenemende onvrede met het overheidsbeleid na 1 jaar pandemie.

Klik hier voor het volledige rapport. 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn ook opgenomen in een infographic.

Klik hier voor de infographic