Publicaties

De inzichten en resultaten van het onderzoek worden op verschillende manieren vertaald. Er worden drie webinars georganiseerd gericht op ambtenaren, beleidsmakers en professionals waarin de bevindingen worden gepresenteerd en de implicaties voor beleid besproken. Deze webinars worden opgenomen zodat deze via deze website  verspreid kunnen worden.

Voor de doorwerking naar beleid worden policy briefs geschreven gericht op mogelijke handelingsstrategieën voor ambtenaren, beleidsmakers en professionals. Er wordt gebruik gemaakt van infographics en podcasts om de bevindingen te vertalen voor en het bereiken van een niet-academisch publiek. Over de bevindingen van het onderzoek wordt ook gepubliceerd in wetenschappelijke publicaties.

Voor de bredere disseminatie van de bevindingen wordt een landelijk slotsymposium georganiseerd samen met de VNG. Hierover volgt in 2021 meer informatie via deze website. 

 

Artikelen & infographics

Podcastserie 'Studio corona' & webinars

Rapporten & policy briefs

Concept artikelen aangeboden aan een tijdschrift