Survey

Het onderzoek bouwt voort op eerdere metingen en analyses van de maatschappelijke impact van COVID-19 in Rotterdam, Den Haag en heel Nederland (Engbersen et al. 2020; Rusinovic et al. 2020; Engbersen et al. 2020).

De door ons ontwikkelde enquête is uitgezet onder het vaste panel van onderzoeksbureau Kieskompas (verbonden aan de VU). Naast een kwantitatief deel, bevat de enquête ook een kwalitatief deel met open vragen over de grootste gevolgen voor het dagelijks leven van respondenten en mogelijke positieve gevolgen van de corona-uitbraak. De antwoorden daarop bieden inzicht in hoe respondenten de pandemie ervaren en in welke mate zij veerkrachtig zijn. Op basis van de resultaten zullen in volgende metingen specifiekere open vragen gesteld worden over bepaalde thema’s. Deze kwalitatieve data zijn cruciaal bij het duiden van de kwantitatieve data, bijvoorbeeld de vraag waar mensen precies angstig en onzeker over zijn (Van Bochove 2020).