Focusgroepen

Na elke kwantitatieve meting vinden focusgroepen plaats. Deze richten zich op ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ kwetsbare groepen: mensen met een migratieachtergrond en jongeren. In deze focusgroepen worden opvallende bevindingen uit de enquête aan deelnemers voorgelegd en spreken zij onder leiding van een onderzoeker over de herkenbaarheid hiervan en andere ervaringen die zij hebben. Tevens wordt besproken in welke mate zij zelf in staat zijn om te gaan met de gevolgen en in welke mate zij steun krijgen of verwachten vanuit hun omgeving en de overheid.

Daarnaast wordt na elke kwantitatieve meting een focusgroep met lokale beleidsmakers, professionals –waaronder huisartsen, maatschappelijk werkers, professionals uit wijkteams, schuldhulpverleners – en burgers georganiseerd, in samenwerking met de VNG, ZorgImpuls, Kenniswerkplaats Leefbare wijken, Gezond en Gelukkig Den Haag, Haagse stadslabs en Citizen Science Lab.