Projectteam

Het projectteam wordt gevormd door een kernteam van onderzoekers. Het team van onderzoekers wordt bijgestaan door een stuurgroep. Tot slot zijn we bezig met het oprichten van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep wordt gevormd door bewoners van en professionals in Rotterdam en Den Haag. 

Onderzoeksteam

Prof. Dr. Godfried Engbersen

Godfried Engbersen is lid van de WRR en hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kernthema’s in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid, internationale migratie en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. 

Dr. Erik Snel

Erik Snel is socioloog en als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Department of Public Administration and Sociology (DPAS) van de EUR.  Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken van internationale migratie en transnationalisme, maar daarnaast ook op stedelijke vraagstukken en stedelijk beleid. Snel is tevens coördinator van de Rotterdamse Kenniswerkplaats leefbare wijken.  

Dr. Marianne van Bochove

Dr. Marianne van Bochove is als senior onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) van De Haagse Hogeschool. Zij doet onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona, nieuwe ontwikkelingen in wonen en zorg voor kwetsbare groepen, en inclusie en diversiteit binnen het sociaal domein.

Dr. André Krouwel

André Krouwel doceert vergelijkende politicologie en communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is de oprichter van Kieskompas – een ontwikkelaar van online stemhulpen in meer dan 50 landen, waarmee gegevens worden verzameld over partijposities en opvattingen van kiezers.

Dr. Katja Rusinovic

Katja Rusinovic is lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn de stedelijke arbeids-en woningmarkt, sociale mobiliteit en (super) diversiteit.

Drs. Jan de Boom

Jan de Boom studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit. Sinds 1996 is hij als onderzoeker verbonden aan het Risbo. Hij is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van migratie, integratie en criminaliteit. 

Drs. Jeroen van Lindert

Jeroen van Lindert is projectmanager bij het onderzoeksinstituut Kieskompas. Hij werkt daar met een team van wetenschappers aan het inzichtelijk maken van politieke en maatschappelijke opinies door het ontwikkelen van wetenschappelijk verantwoorde stemhulpen en grootschalig panelonderzoek.

Drs. Tom Etienne

Tom Etienne is research fellow bij het onderzoeksinstituut Kieskompas. Hij werkt daar met een team van wetenschappers aan het inzichtelijk maken van politieke en maatschappelijke opinies door het ontwikkelen van wetenschappelijk verantwoorde stemhulpen en grootschalig panelonderzoek, waarbij zijn focus voornamelijk ligt op de methodologische aspecten.  

Laura van Heck

Laura Van Heck is research fellow en statistica bij het onderzoeksinstituut Kieskompas. Ze werkt daar met een team van wetenschappers aan het inzichtelijk maken van politieke en maatschappelijke opinies door het ontwikkelen van wetenschappelijk verantwoorde stemhulpen en grootschalig panelonderzoek, waarbij haar focus voornamelijk ligt op de methodologische en statistische aspecten.

Stuurgroep

Prof. Dr. Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is hoogleraar met ´Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg´. Dit is een gecombineerde leerstoel van het LUMC (Campus Den Haag) en de Faculteit Governance and Global Affairs/Leiden University College. Zij werkt in Leiden en op de Haagse campus. Tevens is zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Gezondheid. 

Drs. Nanne Boonstra

Nanne Boonstra is socioloog en is concernstrateeg op het Stadhuis Rotterdam bij de afdeling bestuurs- en concernondersteuning Rotterdam. Van 2012 tot 2020 was hij hoofd onderzoek bij de particuliere filantropische instelling ‘De Verre Bergen’.

Drs. Gerben van der Linde

Gerben van der Linde is opgavemanager van de werkplaats Kennis, Innovatie en Strategie van de dienst OCW van de gemeente Den Haag. De werkplaats stimuleert en faciliteert innovatie en kennisdeling binnen de dienst OCW. Dat gebeurt in samenwerking met andere diensten, kennisinstellingen en de stad. 

Drs. Bert Roes

Bert Roes werkt als strategisch adviseur bij de directie Inclusieve Samenleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is betrokken bij het Corona dashboard van de VNG en de werkgroep Depla. Deze werkgroep is een vervolg op de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact onder voorzitterschap van Femke Halsema, burgemeester Amsterdam.