Project

Het onderzoek is in september 2020 van start gegaan en loopt tot februari 2022. De centrale probleemstelling van dit onderzoek is:
 
  • Wat is de maatschappelijke impact van COVID-19 op kwetsbare groepen in grote steden (Rotterdam, Den Haag), middelgrote steden en heel Nederland, zowel tijdens de uitbraak als op de langere termijn?
 
Deze hoofdvraag beantwoorden we aan de hand van de volgende deelvragen:
 
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen, de gevolgen voor welbevinden en zorggebruik, patronen van onderlinge solidariteit en buurtrelaties, en vertrouwen in de overheid, professionals en mensen onderling?
  • Wat is de dynamiek van de maatschappelijke gevolgen; hoe ontwikkelen deze zich door de tijd?
  • In hoeverre zijn deze gevolgen ongelijk verdeeld naar sociale klasse, leeftijd, gender, etniciteit, gezondheid, type buurten en steden.
  • In hoeverre is er sprake van sociaalpsychologische en sociaaleconomische veerkracht onder kwetsbare groepen, buurten en steden die bovenmatig getroffen zijn?
  • Welke handelingsstrategieën kunnen worden ontwikkeld voor en in samenwerking met professionals en beleidsmakers om de veerkracht van kwetsbare groepen te bevorderen en de negatieve impact, waaronder toenemende ongelijkheid, tegen te gaan?
 
Bovenstaande vragen zullen we beantwoorden in drie verschillende werkpakketten.
 

werkpakketten